תנאים להזמנה

 

  לקוח יקר ,

אנא קרא בעיון את פרטי תנאי השימוש בשירותי האתר כפי שהם מופיעים בעמוד זה לפני השימוש בשירותי האתר. הסכמתך לתנאי השירות מהווה תנאי לקבלת שירותי האתר ולתשלום עבורם.

בעת הזמנת שירותי האתר המזמין מסכים לתנאים הבאים:

נותני השירות באתר זה עושים כמיטב יכולתם להציג את פרטי הדירות באופן האמין והמדויק ביותר. כל המידע באתר זה מוצג כפי שנמסר על-ידי בעלי הנכסים והוא באחריותם הבלעדית. ככל הידוע לנותני השירות באתר זה הנתונים באתר מהימנים ומדויקים ובמידה ונדע  כי יש פער בין פרסום נתוני הדירה באתר זה לבין המציאות בפועל יעודכנו  פרטי הדירה באופן מיידי.

 

 תשלום דמי הטיפול לנותני השירות באתר הנו עבור קבלת נתוני הנכס לשכירות בלבד במקום ובמועד הנדרשים למזמין. את הזמנת הדירה והתשלום בפועל מבצע המזמין ישירות לנותן השירות באתר זה או למשכיר עם הגעתו לדירה המושכרת או שילוב בניהם . אנו עושים כמיטב יכולתנו לשריין ולהזמין עבור המזמין את הנכס להשכרה במקום ובמועד הדרושים אך איננו אחראים בשום אופן, לא במישרין ו/או בעקיפין,  לשירותים הניתנים בו. נותני השירות באתר זה אינם צד בעסקה שבין השוכר למשכיר הנכס ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק שייגרם למזמין במישרין ו/או בעקיפין עקב ההזמנה באמצעות האתר.

 

תנאי תשלום

על מנת שנוכל לבצע את ההזמנה ולשריין את הנכס או כל שירות נוסף שנספק, נדרש לספק פרטי כרטיס אשראי לצורך "בטוחה" . תנאי התשלום לכל דירה בכפוף לתנאי התשלום של בעל הדירה / הספק .תנאי התשלום ימסרו בעת ביצוע ההזמנה. את התשלום לתבל חופשות ניתן לבצע במזומן, העברה בנקאית , המחאות , או בכרטיס אשראי.

*עלות שכירות הנכס  כוללת בתוכה את עמלת השירות של תבל חופשות .  

תנאי ביטול

אנו עובדים עם מספר רב של בעלי דירות וחברות מקומיות  ולכל אחד תנאי ביטול שונים. עם ההזמנה יימסר מידע לגבי תנאי הביטול.

 הגעה

שעות ההגעה והעזיבה שונים ממקום למקום . בזמן ביצוע ההזמנה יש לוודא פרטים אלו מראש.

בחלק מהמקומות  הגעה בשעות הלילה או יום א' וחגים כרוכה בתשלום נוסף .יש לוודא זאת בעת ביצוע ההזמנה.

פיקדון

ברוב הדירות  נדרש פיקדון בגין נזקים.פיקדון זה נועד להבטיח שלא יגרם נזק בזמן שהותכם בנכס.פיקדון זה יוחזר למזמין לאחר עזיבתו את הדירה ובלבד שלנכס ולתכולתו לא נגרם נזק כלשהו. יש לוודא פרט זה מראש.

מפות באתר

המפות המוצגות באתר נותנות את מיקום הנכס או מיקום קרוב ובסמוך .כתובת מדויקת תימסר אך ורק לאחר ביצוע ההזמנה ותשלום מקדמה.

 תנאים נוספים

כל המידע ומייצג המוצג באתרלרבות התמונות והפרטים הניתנים לגבי כל בית ודירה נמסרו לאתר על ידי הבעלים שלהנכס להשכרה, והנם באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

לנותן השירות באתר זה לא ידוע על אי התאמה לגבי הנכסים המפורסמים בין הפרטים שבאתר למצבם בפועל.


נותני השירות באתר אינם אחראים על כל אי התאמה שתתברר בין הפרסום למצב הנכס בפועל. תמונות הנכס נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין מצב הנכס בפועל.

למען הסר ספק , נותני השירות באתר זה לא יהיו אחראים לשום נזק שייגרם למזמין לא בעקיפין ולא במישרין עקב הזמנת נכס באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע מתחייבת תבל להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם היא אינה מתחיבת ללקוח למילוי הבקשה  אלא אם אושר ללקוח בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה הנוגעת לדרישות חיוניות של הלקוח, מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק תבל עם ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה ותודיע על תוצאות הבדיקה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה."

 

הסכמתך לכל האמור במסמך זה הנה תנאי לקבלת שירותים מהאתרולתשלום  התשלומים עבור ההזמנה והשירות כאמור תנאי ההזמנה.

 

בכל הדירות למעט אם צוין אחרת  השוכר דואג  בעצמו במהלך שהייתו לאספקה של כל חומרי הטואלטיקה  וחומרי הניקוי .

בעת הזמנת דירות / חדרים במלונות , איננו יכולים להבטיח קומה, מיקום החדר/דירה , למעט אם צוין אחרת בעת ההזמנה.

 

 

     קניין רוחני

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של נותני השירות באתר תבל חופשות.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר תבל חופשות אלא אם כן  נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

אין בהצגת המידע ו/או הנכסים  ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י נותני השירות באתר.

השימוש בפרטי הנכס שתקבל במסגרת שירותי האתר הנו לשימושך האישי בלבד והנך מתחייב שלא להעבירם לאדם או גוף אחר. השימוש בשירותי האתר נתון לכל תנאי שייקבע על-ידי נותני השירות באתר זה והם יכולים לשנות או להפסיק את תנאי השירות בכל עת, ללא כל הודעה מראש וללא צורך במתן הסבריםץ

 

מחירים באתר:

המחירים המוצגים באתר הינם מחירים התחלתיים לזוג שלא בתקופת שיא העונה.המחירים באתר אינם כוללים  עלויות של ניקיון , ארוחות מכל סוג שהוא  , הגעה בשעות חריגות  .המחירים  הסופיים ינתנו בהצעה שתשלח ללקוח ויהיו בהתאם למספר האנשים ומועד החופשה .

 

 

 

     סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או   תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, ישראל.